Optyk Warszawa
Świat Twoich Oczu

badanie optometryczne

To wyspecjalizowane badanie (trwające około 1,5-2 h), mające na celu ocenę pracy całego układu wzrokowego. W skład badania wchodzą:

  • badanie refrakcji
  • ocena pracy układu mięśniowego oczu
  • ocena widzenia przestrzennego
  • ewentualne zalecenia rehabilitacyjne

Badanie to pozwala wyjaśnić nam dlaczego praca w określonych warunkach (jazda samochodem, praca przy komputerze i inne codzienne czynności) powoduje dyskomfort i uczucie ogólnego znużenia.

"Optometrysta — to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także zajmuje się rehabilitacją układu wzrokowego w przypadku zdiagnozowania jego niesprawności."

badanie okulistyczne

Celem badania okulistycznego jest:

  • ocena medyczna układu wzrokowego
  • badanie refrakcji
  • dobór soczewek kontaktowych
  • ochrona i higiena narządu wzroku

Czym różni się optometrysta od okulisty?